Turquoisineparkiet

Neophema pulchella

Ringmaat: 4 mm

Latijnse naam: Neophema Pulchella

Gedrag en huisvesting

Turquoisines zijn over het algemeen zeer verdraagzame vogels en zijn dan ook geschikt voor een gezelschapsvolière met tropische vogels. Huisvest ze echter niet met meerder paren bij elkaar of met andere neophema’s, dit kan met name in het kweekseizoen problemen opleveren. Qua huisvesting voldoet een buitenvolière met een tocht- en vorstvrij nachthok. Ook kunnen ze gehuisvest worden in een broedkooi met een afmeting van 100cm.

 

Voeding

Als basis volstaat een zadenmengsel voor grote parkieten. Dit wordt aangevuld met tropisch zaad en af en toe onkruidzaad. Ook wordt in het voorjaar een mengsel van eivoer en universeel voer verstrekt. Het verstrekken van groente, fruit en vogelmuur wordt door de vogels gewaardeerd. Verder dient er maagkiezel en grit aanwezig te zijn evenals schoon drinkwater

Geslachtsonderscheid

De man en pop zijn vrij eenvoudig van elkaar te onderscheiden, zo is het masker van de man blauwer, is er meer blauw aanwezig in de vleugels en heeft de man een rode vleugelbalk. Het popje is daarentegen doffer van kleur en heeft een kleiner kopje ook ontbreekt de rode vleugelbalk.

Kweek

Als broedgelegenheid voldoet een broedblok met de afmetingen tussen 15x15x30 en 20x20x30 en een invlieggat met een diameter van 6cm. Op de bodem van de nestkast wordt houtvezel gedaan. Na het inspecteren van een geschikt broedblok gaat het popje vrij snel over tot het leggen van het eerste eitje. Gemiddeld legt het popje 4-6 eitjes welke in ongeveer 3 weken worden uitgebroed. Vervolgens duurt het nog 4 weken voor de jongen uitvliegen. Wanneer de jongen het broedblok verlaten hebben worden ze nog circa 2 weken bijgevoerd door de oudervogels.