Chinese dwergkwartel

Coturnix chinensis

Van nature komt de Chinese dwergkwartel voor in grote delen van Zuidoost-Azië en Australië. In gevangenschap is de Chinese dwergkwartel misschien wel de meest gehouden grondvogel in de volière. Tegenwoordig zijn er vele mutaties bekend.

Verzorging

De Chinese dwergkwartel is een leuke en actieve kwartel voor in de volière. De kwartels voeden zich voornamelijk met zaden en insecten. Met mate het verstrekken van vogelmuur wordt zeer gewaardeerd. De volière waar de kwartels in gehuisvest zijn dient te beschikken over een aantal schuilplaatsen. Dit kan in de vorm van beplanting, dakpannen, etc. s ’Winters kunnen de kwartels in de volière overwinteren indien deze over voldoende tochtvrije plekken beschikt.

Tegenwoordig worden de meeste kwartels uitgebroed met behulp van een broedmachine. Toch komen er ook nog natuurbroed kwartels voor. Indien men graag met de kwartels wil kweken in de volière kunnen het best natuurbroed kwartels worden aangeschaft. Het is zowel mogelijk om ze als koppel te huisvesten als één haan met meerdere hennen. De Chinese dwergkwartel maakt een slordig nest in een kuiltje in de volière. Hierin legt het hennetje gemiddeld 4-6 eitjes. Deze worden in 16 dagen uitgebroed. Als de eieren vervolgens zijn uitgekomen dient men rekening te houden met lage waterbakjes zodat de jongen hier niet in kunnen verdrinken. De jongen hebben namelijk de grote van een hommel. Ook moet de gaas van de volière zeer fijn zijn, anders komen de jongen uit de volière.

Geslachtsonderscheid

De hen en haan zijn makkelijk te onderscheiden. Zo heeft het haantje een wit met zwarte ‘baard’. Bij enkele kleurmutaties hebben ook de hanen geen ‘baard’. Bij deze dieren kan het geslacht bepaald worden door het gedrag te bestuderen.