De vogels

Binnen de vogelkwekerij worden verschillende soorten vogels gehouden. Deze zijn onder te verdelen in 4 categorieën: papegaaien, parkieten, tropische vogels en grondvogels. Maak uw keuze door een van de foto's aan te klikken.