Grasparkiet

Melopsittacus undulatus

Ringmaat: 4.3 mm

 

De grasparkiet komt in delen van Australië voor. Hier leven ze in grote groepen bij elkaar en voeden zich met verschillende vruchten en zaden.

Gedrag

Tegenwoordig is de grasparkiet een veel gehouden huiskamervogel. Dit is met name door het gedrag te verklaren. Zo is de grasparkiet geschikt om tam te maken ook zijn het actieve en ondernemende vogels. Ook wordt de grasparkiet door menig vogelliefhebber gehouden in de volière.

 Naar mijn mening is het niet aan te raden om grasparkieten in een volière samen te houden met tropische vogels of andere kromsnavels. Dit doordat de grasparkiet zich agressief kan opstellen tegen de andere vogels. De combinatie wordt nog wel eens gemaakt, in sommige gevallen gaat het goed maar over het algemeen vallen er slachtoffers.

Huisvesting

De grasparkiet is vrij goed bestand tegen het Nederlandse klimaat en kan dan ook het gehele jaar in een buitenvolière worden gehouden mits deze over een tochtvrij nachthok beschikt. Indien gekozen wordt voor een houten volière dient men rekening te houden met het ‘knaaggedrag’ van de grasparkiet. Om het hout van de volière te besparen is het verstandig regelmatig verse wilgentakken te verstrekken. Normaal gesproken verkiezen de parkieten de verse wilgentakken boven het droge hout van de volière. Ook kan er gekozen worden om het verblijf van aluminium te maken. Wanneer men paarsgewijs wil kweken met grasparkieten kan dit in broedkooien met een minimale lengte van 50 cm. Indien de vogels als huiskamervogel worden gehouden kan gekozen worden voor een ruime vogelkooi of een binnen volière.

Voeding

Als hoofdvoeding kan een zadenmengsel voor grasparkieten worden verstrekt. Dit wordt aangevuld met eivoer. Verder dienen de vogels altijd te beschikken over voldoende maagkiezel en grit. Ook schoon drinkwater mag natuurlijk niet ontbreken.

Geslachtsonderscheid

Beide geslachten zijn bij de grasparkiet redelijk eenvoudig te onderscheiden. Zo heeft de man een blauwe neusdop en de pop  een bruine/beige neusdop boven de snavel.

Kweek

Grasparkieten kunnen zowel paarsgewijs als in kolonieverband gekweekt worden. Indien men kiest voor kolonieverband is aan te raden om meer broedblokken te verstrekken dan het aantal aanwezige koppels. Dit is om te voorkomen dat de grasparkieten gaan vechten om een bepaalt nest. Wanneer de grasparkieten gekweekt worden voor tentoonstellingen of speciale kleurslagen kan het best gekozen worden om paarsgewijs in broedkooien te kweken. Als nestgelegenheid kan een broedblok aangeboden worden met de afmetingen 15x15x25 cm en een diameter van 4-6 cm. Als bodembedekking van de nestkast kan men kiezen voor houtvezel.

Wanneer de grasparkieten een geschikte broedblok hebben gevonden zal het popje vrij snel overgaan tot het leggen van het eerste eitje. Vervolgens wordt er om de dag een eitje gelegd. Gemiddeld legt het popje 4-7 eitjes. Na het leggen van het tweede eitje  gaat de pop over tot broeden. Na 21 dagen zal het eerste eitje uitkomen. Vervolgens duurt het ongeveer vier weken voor de jongen uitvliegen. Vervolgens duurt het nog 1 à 2 weken voordat de jongen volledig zelfstandig zijn.