Bergparkiet

Polytelis anthopeplus

Ringmaat: 6 mm

De Bergparkiet komt voor in het Zuidoosten en Zuidwesten van Australië. Hier voedden ze zich met zaden van allerlei grassen en onkruiden. Ook staan er verschillende vruchten en insecten op het menu.

Gedrag en huisvesting

De bergparkiet is een vrij grote vogel en kan dus het best in een ruime volière gehuisvest worden. Een volière met een minimale lengte van 3 meter voldoet. Ik heb gemerkt dat ze vooral 's ochtends en tegen de avond graag op en neer vliegen in de voliére. Waardoor een ruime kooi zeer gewaardeerd wordt. Ze kunnen goed tegen het Nederlandse klimaat. Als de volière beschikt over een tocht en vochtvrije plek kunnen de vogels het gehele jaar in de buitenvoliére blijven. Ze kunnen het best per paar gehuisvest worden omdat er anders onderlinge ruzies kunnen ontstaan. 

 

Voeding

Als hoofdvoer verstrek ik de bergparkieten een zadenmengsel voor grote parkieten. Dit wordt aangevuld met een mengsel van eivoer en universeelvoer. Verder dienen ze na behoefte maagkiezel en grit op te kunnen nemen. Vanzelfsprekend dienen ze te beschikken over voldoende schoon drinkwater. Kleine hoeveelheden fruit en groente worden ook gewaardeerd. 

Geslachtsonderscheid

Het geslacht bij bergparkieten is vrij goed vast te stellen. Zo zijn de mannen voornamelijk geel van kleur. Terwijl de poppen over het algemeen meer groen zijn. De onderstaart van de pop is roze terwijl deze bij de man zwart is. Ook de bovenstaartveren verschillen, zo zijn deze bij de man blauw terwijl deze bij de pop groener zijn. 

Kweek

Indien men gaat broeden met de bergparkieten dient er een koppel te worden aangeschaft. Over het algemeen zijn de vogels op een leeftijd van 2 jaar geslachtsrijp. Als nestgelegenheid kan een broedblok met de afmetingen 30x30x70 en een diameter van 9 cm worden verstrekt. Op de bodem strooi ik houtsnippers. Gemiddeld legt de pop 3 tot 6 eieren welke ze in 21 dagen uitbroedt. Wanneer de jongen 8 dagen oud zijn kunnen deze geringd worden met een vaste voetring van 6 mm. Ongeveer 35 dagen na het uitkomen vliegen de jongen uit. Vervolgens blijven ze nog zo'n drie weken bij de ouders voordat ze volledig zelfstandig zijn.