Elegantparkiet

Neophema elegans

Ringmaat: 4 mm

De elegantparkiet komt voornamelijk voor in delen in het zuiden van Australië evenals in het Zuidwesten. Hier voeden zich voornamelijk met verschillende zaden en vruchten.

Gedrag en huisvesting

Door het vreedzame karakter komen elegantparkieten in aanmerking voor een gezelschapsvolière met tropische vogels. Echter kunnen ze niet met meerdere paren bij elkaar gehouden worden. Ook het samen houden met andere neophema soorten wordt afgeraden. Indien de vogels gehuisvest worden in een buitenvolière dient deze te beschikken over een tocht- en vorstvrij nachthok. Elegantparkieten kunnen ook gehouden worden in een broedkooi met een lengte van zo’n 100 cm, toch heeft een ruime vlucht de voorkeur.

 

Voeding   

Als basis volstaat een zadenmengsel voor grote parkieten. Dit wordt aangevuld met tropisch zaad en af en toe onkruidzaad. Ook wordt in het voorjaar een mengsel van eivoer en universeel voer verstrekt. Het verstrekken van groente, fruit en vogelmuur wordt door de vogels gewaardeerd. Verder dient er maagkiezel en grit aanwezig te zijn evenals schoon drinkwater

Geslachtsonderscheid

Over het algemeen is de pop matter van kleur dan de man. Ook is de blauwe band op het hoofd van de man feller dan bij de pop.

Kweek

Een broedblok met de afmetingen: 15cm x 15cm x 30cm en een ingang met een diameter van 5 cm voldoet. Als bodembedekking van de broedblok wordt houtvezel gebruikt. Het popje legt gemiddeld 4-6 eieren welke zo’n 18 dagen worden bebroed. Als de jongen een leeftijd van vier weken hebben bereikt verlaten zij het nest. Vervolgens blijven ze nog twee tot drie weken bij de ouders.