Catharinaparkiet

Bolborhynchus lineola

Ringmaat: 4,5 mm

Gedrag en huisvesting

Catharinaparkieten zijn zeer rustige vogels, doordat ze vrij korte vleugels hebben zullen ze over het algemeen weinig vliegen maar meer klauwteren. Door het vreedzame karakter van de Catharinaparkiet komen ze in aanmerking voor een gezelschapsvolière. Het is mogelijk om ze het gehele jaar te huisvesten in een buitenvolière, het is wel aan te raden om het verblijf te voorzien van een tocht- en vorstvrij nachthok. Deze vlucht hoeft echter niet heel groot te zijn maar dient te beschikken over voldoende takken en zitstokken. U zult de vogels echter meer zien klauwteren en tegen elkaar aanzitten dan dat zij vliegen. Hierdoor voldoet een broedkooi met een lengte van 60cm al. Zelf huisvest ik de Catharinaparkieten in een broedkooi met een lengte van 100cm.

 

 

Voeding

Als basis verstrek ik de Catharinaparkieten een mengsel voor grote parkieten. In het voorjaar wordt dit aangevuld met een mengsel van eivoer en universeel voer. Verder wordt de voeding regelmatig aangevuld met groenvoer en fruit. Ook onkruiden als vogelmuur worden door de vogels gewaardeerd. Catharinaparkieten stoppen de zaden vaak in hun waterbak waardoor het water eerder vervuild raakt. Belangrijk is dus dat het water vaak wordt ververst. Ook maagkiezel en grit mag natuurlijk niet ontbreken.

Geslachtsonderscheid

Man en pop zijn redelijk goed te onderscheiden. Zo zijn de middelste staartpennen bij de man zwart, terwijl deze bij de pop niet of nauwelijks zwart zijn. Bij mutaties waar de tekening ontbreekt is het geslacht niet op deze manier te bepalen. Dan kan gebruikt worden van de bekkentest, hierbij wordt gekeken of de pink tussen de bekken past, is dit het geval is het een pop, zo niet dan een man. Houdt hierbij wel rekening dat deze methode alleen bij broedrijpe dieren werkt. Om zeker te zijn van het geslacht bij een dergelijke mutatie is de beste manier een DNA analyse.

Kweek

Als nestgelegenheid voor Catharinaparkieten voldoet een broedblok met de afmetingen: 20 x 20 x 30cm waarvan de ingang een diameter van 6 cm heeft. Er zijn kwekers die nestmateriaal  zoals kokosvezel verstrekken waarmee de Catharinaparkieten een nest maken. Zelf heb ik hier geen ervaring mee maar leg ik houtvezel op de bodem van het blok. Als het nest goedgekeurd zal het popje hier gemiddeld 3 tot 6 eitjes inleggen welke drie weken worden bebroed. Vervolgens verlaten de jongen het nest wanneer zij 4 à 5 weken oud zijn. Na het verlaten van het nest worden ze nog een tweetal weken door de ouders bijgevoerd.

Mutaties

Er zijn veel mutaties bekend bij de Catharinaparkiet. Op de kwekerij bevinden zich, wildkleur, turquoise en ino(geel) Catharina’s.